Produksjonprosessen


Nedenfor ser du en kortfattet oversikt over de forskjellige delene av en videoproduksjon, med en del generelle hint til hva man kan tenke ut på forhånd.

Idearbeid

 1. Brainstorming - Skriv ned i stikkordsform alt som blir kastet frem av temaer og ideer. Vrak, utvelg og organiser alle forslagene i en eller annen form.
 2. Lag en grov ideskisse på bakgrunn av ovennevnte forarbeid.
 3. Prøv å formulere ideens innhold i form av:
  hovedperson - handling/mål - resultat/sluttpoeng.

Manuskriptarbeid

 1. Tenk gjennom opptakssteder og alt annet som handlingen innbefatter. Hva er mulig og hva er umulig å få til?
  (Eks: En elefant på toppen av Oslo domkirke...?)
 2. Lag et synopsis der du beskriver handlingsrekkefølgen punktvis (på en A4 side).
 3. Del handlingen opp i sekvensnummer, der hver nye sekvens markerer skifte i sted og tid.
 4. Beskriv hver sekvens så detaljert det lar seg gjøre. Ta også med eventuelle replikker. Dette utgjør til slutt manuskriptet.

Dreiebok/Storyboard

 1. Del hver sekvens opp i bilder/enkeltscener og gi dem et scenenummer. Bestem hvor mange bilder/enkeltscener du trenger for å beskrive sekvensene?
 2. Lag en enkel skisse av hvert bilde/enkeltscene (Dette kalles storyboard) eller…
 3. Beskriv innhold, bildevinkel, bildeutsnitt, bevegelsesmønster og lysforhold i hver scene (dreiebok).

Produksjonsplanlegging

 1. Gjør de nødvendige avtaler vedrørende utstyr, rekvisitter, aktører og opptakssteder. Fordel arbeidsoppgavene etter behov og ønske.
 2. Lag en dagsplan for produksjonen.
 3. Hver enkelt lærer sin oppgave godt å kjenne. Fotografen lærer seg kameraet, aktørene lærer sine roller o.s.v.

Opptak

 1. Film nummeret på scenen skrevet på en "klapper" eller på en papirlapp foran hver ny scene som tas. Film også nummeret på "tagningen" foran hver ny tagning som tas innenfor samme scene. Gjør notater for hvert opptak (scriptrapport):
  Var tagningen vellykket? Hvilke mangler/feil? (Dette gjør klippearbeidet lettere)
 2. Husk på kontinuiteten fra scene til scene (lysforhold, klær m.m.)!
  Behold riktig retningsakse (hvis det ikke er et poeng å bryte den)!
  Husk at hver scene skal fylle en funksjon i forhold til helheten!
  Ikke overdriv bruken av zoom, flytt heller kameraet!
  Bruk ekstern mikrofon; husk at lyden er like viktig som bildet!

Etterarbeid

 1. Gå gjennom alle opptak, velg ut de mest vellykkede scenene og lag en klippeliste.
 2. Klipp filmen etter anvist klippeliste, men vær åpen for forandringer dersom det fungerer bedre.
 3. Bearbeid lyden. Suppler med musikk og lydeffekter. Vær like kreativ med lyden som med bildet.
 4. Lag for- og ettertekster.

Synopsis, Manus og Dreiebok

Synopsis 

Før man starter med manus, må man definere historien; Hva handler den om? Hva er temaet? Et synopsis gir oversikt og klarhet til historien. Synopsis skal bare være kortfattet lineær beskrivelse av fortellingens innhold; Først skjer det ene, så skjer det andre...osv. Dette kan også gjøres i form av punkter (punktsynopsis).
Eksempel:
En liten gutt får ikke leke i gården fordi gårdeieren syns det bråker, den enorme trafikken hindrer ham i å gå over gata og en hund truer ham med knurring. Men når gutten er på klassetur i skogen med vennene sine får han en idé når læreren forteller dem om hva mauren gjør når den føler seg truet…

Manus

Del handlingen opp i sekvensnummer, der hver nye sekvens markerer skifte i sted og tid. Beskriv hver sekvens så detaljert det lar seg gjøre. Ta også med eventuelle replikker. Dette utgjør til slutt manuskriptet.
Eksempel:
1. EXT: I BAKGÅRD, DAG.
Petter, en liten lyshåret gutt på 7 år med et frekt og freidig ansikt, sparker ball i bakgården. Han har ransel på ryggen. Et skiltet på veggen forteller at ballspill er strengt forbudt. Gårdeieren, røykende på en stor sigar, kommer farende ut på gårdsplassen. Han er sint.
Gårdeieren (vifter energisk med sigaren):
"Nei, nei, nei, nei,...!...Ikke her!!"
Han vifter Petter ut av gårdsplassen. Petter tar ballen under armen, og med tunge skritt går han gjennom den mørke korridoren som fører ut mot gaten. Bak ham står gårdeieren og sperrer en hver retrett mulighet…

Dreiebok/ Storyboard

Del hver sekvens opp i bilder/enkeltscener og gi dem et scenenummer. Bestem hvor mange bilder/enkeltscener du trenger for å beskrive sekvensene? Lag en enkel skisse av hvert bilde/enkeltscene (Dette kalles storyboard) eller beskriv innhold, bildevinkel, bildeutsnitt, bevegelsesmønster og lysforhold i hver scene (dreiebok).
Eksempel (scene 1):
1A. HTOT. MOT HIMMEL I BAKGÅRD. UNDERVINKLET
En ball farer (slow motion) opp i bildet og daler ned og ut av bildet.
1B. HNÆ. SØPPELKASSER, KORRIDOR I BAKGRUNN
Ballen faller ned på søppelkassene (bråk), og spretter ut av bildet.
1C. HNÆ MUR/VINDU. UNDERVINKLET, SKJEVT
Ball kommer undenifra og treffer muren, farlig nært vinduet.
1D. TOT. POW. FRA VINDUET NED MOT BAKGÅRDEN
Overlapp ballen treffer nært vindu. Liten kamerabevelse mot vinduet, gardin trekkes til side og avdekker bakgården der Petter står og leker med ballen sin. Sigarrøyk siver inn i bildet. Petter tar ballen sin og spretter den på søppelkassene igjen (bråk)
1E. HTOT. KJØRING PARALLELT M. SØPPELKASSENE/ KJØKKENINNGANG I BAKGR. PÅ SISTE KASSE.
Kamera følger Petter langs kassene idet han spretter ballen fra den ene kassen til den andre. Ved siste kasse, åpnes døra i bakgrunnen brått og en tykk herre i helsetrøye med sigar og to dager gammelt skjegg dukker opp i døråpningen ...(Replikkk) Petter snur seg skremt, omfokusering til mannen i bakgrunnen.
1F. NÆ. SVAKT OVERVINKLET. PETTER
Overlapp snuing. Petters skremte blikk mot mannen. Petters blikk heves gradvis (mannen kommer nærmere). Overlapp Petter ut bildet.
1G. HNÆ. UNDERVINKLET. TILT OPP PÅ MANNEN
Mannen kommer mot kamera, tårner seg høyere og høyere.(Replikk)....Mannen blåser sigarrøyk på Petter, vifter energisk med hånden mot korridoren og utgangsporten. Overlapp følger Petter med blikk idet Petter går. Tar opp sigar til munnen.
1H. TOT. KORRIDOREN. MANNENS MAGE I VENSTRE FORKANT.
Petter rusler mot utgangsporten, stopper og ser seg tilbake. Mannen sigarhånd senkes ned i bildet. Vifter svakt for å få Petter bort og ut.