Filmer 2011-12

Filmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen SkoleFilmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Sjøskogen Skole


Filmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Nordby Skole


Filmen ble laget våren 2012 av elever fra 7.trinn på Nordby Skole


Filmen ble laget våren 2012 av noen elever fra 9.trinn på Ås ungdomsskole


Filmer som ble laget vinteren 2012 av elever fra 9.trinn på Nordbytun ungdomsskole:


Filmen ble laget vinteren 2012 av noen elever fra 9.trinn på Nordbytun ungdomsskole


Filmen ble laget seinhøsten 2011 av 6. og 7. trinn på Brønnerud skole


Filmene ble laget høsten 2011 av 7.klasse på Solberg skole


Filmen ble laget av deltagere på animasjonsverkstedet på Barnas Verdensdager i Ås, 22 oktober 2011


Filmene ble laget av elever fra Ås ungdomskole vinteren 2011

Filmene ble laget av elever i 6 klasse Åsgård skole
Filmene ble laget av elever i 6 klasse Kroer skole