Filmer 2013 - 2014

Denne filmen ble laget av Mari og Oliver på Kroer SFO

Denne filmen ble laget av elever på 7. trinn Solberg Skole i Ås Denne filmen ble laget av elever på 7. trinn Solberg Skole i Ås Denne filmen ble laget av elever på 7. trinn Solberg Skole i Ås Denne filmen ble laget av elever på 7. trinn Solberg Skole i Ås Denne filmen ble laget av deltakere på animasjonsverkstedet på Barnas Verdensdag i Ås 2013